Velkommen til Helnæs Vandværk

Bemærk: På grund af ferie skal henvendelse til vandværket i september ske til

næstformand Kaj Nielsen mobil 30 91 98 96

Referat fra generalforsamling den 29.marts 2023

Bestyrelsen har overvejelser om et samarbejde og på sigt sammenlægning med Hårby vandværk.

Se Årsrapport for 2022 med regnskab her

 

 

 

 

 

 

Målerbrønde

Vi oplever, at en del vandmålere er svært tilgængelige for aflæsning.

Derfor præciseres det, at målerbrønden er grundejerens ansvar.

Uddrag af: Regulativ for private vandforsyninger i Assens Kommune

8.3.3. Målerbrønde skal udføres således, at vandmåleren holdes frostfri.  

Målerbrønden skal være forsynet med et forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes ren og så vidt mulig tør.

Ved høj grundvandsstand kan vandforsyningen forlange, at målerbrønden etableres som tæt PE-brønd.

Målerbrønden etableres af, vedligeholdes af og tilhører ejeren, medmindre ejeren og vandforsyningen har aftalt andet.

9.3 Placering af afregningsmåler

Måleren skal til stadighed være let at aflæse og udskifte.

Husk

Hold øje med din vandmåler.

Det kan være dyrt at lade være...

10 gode vandspareråd

Ny boring etableret ved Strandbakken 8 

Se og hør formand Thomas Rasmussen fortælle om den nye boring Klik her!

Flotte dronebilleder fra Helnæs!!

Se og læs artiklen i "Vandposten Januar 2020" om den nye boring Klik her! 

Helnæs Vandværk blev stiftet som andelsselskab den 18. nov. 1963.

 

 

 


Antal besøgende
Besøgende: 24964