Velkommen til Helnæs Vandværk

Se Årsrapport for 2023 med regnskab her

Mailadresser til Helnæs Vandværk

Vandværket ønsker at indsamle mailadresser for alle medlemmer/forbrugere. Det sker for at give vandværket mulighed for at informere forbrugerne om eventuelle driftsforstyrrelser, ledningsbrud, forureningsproblemer, etc. Forbugerne bedes derfor sende en mail til vandværket (helnaesvand@gmail.com ) med angivelse af navn og adresse. På forhånd tak!

Eksempel:

Til: helnaesvand@gmail.com 

Jens Jensen

Gammelhave 20 

 

 

 

 

 

 

 

Målerbrønde

Vi oplever, at en del vandmålere er svært tilgængelige for aflæsning.

Derfor præciseres det, at målerbrønden er grundejerens ansvar.

Uddrag af: Regulativ for private vandforsyninger i Assens Kommune

8.3.3. Målerbrønde skal udføres således, at vandmåleren holdes frostfri.  

Målerbrønden skal være forsynet med et forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes ren og så vidt mulig tør.

Ved høj grundvandsstand kan vandforsyningen forlange, at målerbrønden etableres som tæt PE-brønd.

Målerbrønden etableres af, vedligeholdes af og tilhører ejeren, medmindre ejeren og vandforsyningen har aftalt andet.

9.3 Placering af afregningsmåler

Måleren skal til stadighed være let at aflæse og udskifte.

Husk

Hold øje med din vandmåler.

Det kan være dyrt at lade være...

10 gode vandspareråd

Ny boring etableret ved Strandbakken 8 

Se og hør formand Thomas Rasmussen fortælle om den nye boring Klik her!

Flotte dronebilleder fra Helnæs!!

Se og læs artiklen i "Vandposten Januar 2020" om den nye boring Klik her! 

Helnæs Vandværk blev stiftet som andelsselskab den 18. nov. 1963.

 

 

 


Antal besøgende
Besøgende: 37192