Vandanalyse af vandet fra Helnæs Vandværk

Helnæs Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Se en rapport af prøveudtagningerne nedenfor.

Hårdheden i Helnæs Vandværk's vand er 17


Dato  Sted Type
03-06-2019   Strandbakken Råvand - Kontrol af org. mikroforureninger     Prøveresultat 
24-09-2019 Strandbakken Analyserapport     Prøveresultat
24-09-2019 Lindhovedvej Analyserapport     Prøveresultat