Ved flytning skal der indsendes en flyttemeddelelse til vandværkernes EDB-Service, så der kan foretages en opgørelse af vandforbruget. 

Dette link skal anvendes til indsendelse af flyttemeddelelse: 

https://www.vand-edb.dk/kontakt/ejerskifte/

Forbrugernummeret er anført på aflæsningskortet og på vandregningen.