Ved flytning skal der indsendes en flyttemeddelelse til vandværkernes EDB-Service, så der kan foretages en opgørelse af vandforbruget. 

Nedenstående link skal anvendes til indsendelse af flyttemeddelelse. 

http://www.vand-edb.dk/kontakt/ejerskifte/ 

Forbrugernummeret er anført på aflæsningskortet og på vandregningen.