Råvandspumpe  Råvandstank  Råvandstank        
  Filtertanke 
 Vandet pumpes ud til forbrugerne via trykpumper.
 
Forbruget registreres løbende, så vi kan konstatere hvor meget vand, der pumpes ud. 
       
 
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/drikkevand/saadan-fremstilles-drikkevand/